Hotel Střebský či Žralok

Výraznou dominantou dnešní třídy Míru je hotel Střebský. Budova byla postavena roku 1888 a nacházela se zde první kavárna v Pardubicích. Hotel Střebský byl kolem roku 1900 považován za nejluxusnější podnik svého druhu v Pardubicích.
Josef V.Střebský, obchodník, koupil hotel od J.Kudrnáče až roku 1887 a v letech 1888-90 jej nechal přestavět na 1.palácový hotel s první kavárnou ve městě. Ta byla umístěna v 1.poschodí, měla vysoká okna a štukové stropy. Stala se místem schůzek c. a k. oficírů a bohatších měšťanů, občas sem zavítali i kvůli kasinu též příslušníci šlechty. Roku 1917 koupil hotel řezník a uzenář Josef Sochor.  Po válce byl hotel přebudován, důstojnické kasino a kavárna byly zrušeny.
Po roce 1948 tu již dominoval bufet „Žralok“ s potravinářským obchodem. Společenský ruch se do paláce vrátil až koncem 20.století, kdy byly zrušeny kanceláře v 1.patře a objekt celý prošel rekonstrukcí.