Zapomenuté tramvaje brázdící Pardubicemi

Pardubice se díky železnici, jenž je nejprve v roce 1945 spojila s Prahou a Vídní, následně v letech 1857 – 1859 s Hradcem Králové a Libercem a nakonec v roce 1871 s Chrudimí a Havlíčkovým brodem, staly důležitým dopravním a průmyslovým centrem. S tím byl spojen velký rozmach města. V takových městech začaly postupně vznikat i místní elektrické dráhy, jenž města spojovala s jejich nádražími stojícími při jejich okrajích. A tak i Pardubice začaly toužit po své elektrické dráze.
První úvahy směřovaly o propojení i s více městy, jako například elektrická dráha mezi Chlumcem nad Cidlinou – Pardubicemi – a Chrudimí. Tento projekt však nahradila výstavba klasické železnice do Havlíčkova Brodu. Okolo roku 1903 se v Pardubicích objevil i první trolejbusové dráhy zajišťující městkou dopravu, který byl představen na výstavišti Na Olšinkách. Možná se jednalo i o první trolejbus na území Čech. I tento projekt však nakonec nebyl realizován.
V roce 1906 však byl představen projekt Ing. Františka Křižíka na výstavbu klasické tramvajové dopravy, jenž měla spojovat města Pardubice a Sezemice. Tento projekt měl nejblíže k realizaci okolo roku 1920, ovšem ještě v roce 1929 bylo o uskutečnění výstavby uvažováno. Linka spojující tyto města měla mít počáteční zastávku u nádraží (rozuměj dnešního starého nádraží), pokračovat Alžbětinou třídou (dnešní tř. 17. listopadu) se zastávkou Smilova, do Královské třídy (dnešní Třída Míru) se zastávkou Veselka, přes Hlavní (dnešní Pernštýnské) s tamní zastávkou a dále přes stanice Bělobranské náměstí, Na haldě, U Židova, Zemskou donucovací pracovnu, Bělobranskou dubinou a Počáplí do Sezemic, kde jsou další tři stanice. Celkem 13 stanic. I tento projekt však nakonec realizován nebyl a první skutečné městské hromadné dopravy se Pardubice dočkaly až po 2. Sv. válce.